Antologi går på djupet i miljöfrågan

Fredrik Lindström, Stefan Sundström, KG Hammar, Sara Granér och Lasse Berg är några av de medverkande i antologin Sånger från jorden som genom texter, dikter och serier vrider och vänder på frågor som:

Vad behöver hända för att vi verkligen ska sluta behandla naturen, jorden och miljön omkring oss så dåligt? Vad har vi förlorat kontakt med som gjort att vi hamnat i denna återvändsgränd? Hur ser vi på naturen och på oss själva i relation till planeten? Vad krävs för att vi verkligen ska ändra vårt beteende och sluta med sådant som vi vet på sikt utmanar både vår egen och andra arters existens?

I den dagliga miljödebatten är ofta konkreta frågor som grön teknik och politiska styrmedel i fokus. Men för att klara av omställningen till ett mer hållbart sätt att leva – kanske den mest omfattande samhällsomställningen sen den industriella revolutionen – behöver vi gå djupare än så. Det är en omställning som i någon mening behöver ta sitt avstamp inom oss.

De 32 medverkande i antologin belyser olika filosofiska och psykologiska – ja, kanske i det närmaste existentiella – perspektiv på de miljöutmaningar vi står. Johan Rockström säger att vi alla är planetskötare, men vad innebär det?

De medverkande utgör en bred palett av röster ­– välkända namn inom kultur och samhällsdebatt, engagerade inom miljö- och omställningsrörelse, författare, forskare och naturkontaktsguider. Här möts psykologiska, ekonomiska, religiösa och juridiska perspektiv och röster.

Sånger från jorden utkom på Skörda förlag i slutet av 2015.

Redaktörer är Amanda Martling och Elinor Askmar

Medverkande med texter
Helena Granström, Eva Sanner, KG Hammar, Åsa Simma, Mikael Karlsson, Alva Snis Sigtryggsson, Stefan Sundström, Lasse Berg, Pella Thiel, Göran Gennvi, Sophy Banks, Henrik Hallgren, Charles Eisenstein, Hillevi Helmfrid, Pia Skoglund, Viktoria Klint, Lovisa Börjeson, Amanda Martling och Elinor Askmar.

Medverkande med poesi
Fredrik Lindström, Jonas Gren, Christine Hellqvist, Lina Ekdahl, Maria Westerberg, Ruth Alice och Jimmy Alm.

Medverkande med seriebilder
Sara Granér, Max Gustafson, Robert Nyberg, Sara Elgeholm, Henri Gylander och Anders Persson.

Några röster ur boken

”I vår kulturella mytologi finns ingen omvärld att ingå relation med; det som finns är resurser att utvinna, materia att bearbeta.”
– Helena Granström

”Vi må ha gjort om all natur runt oss, men vår inre natur är i stort sett oförändrad, den hyser en förvirrad samlare från Afrikas vidder.”
– Lasse Berg

”Innan kristendomen blev den dominerande tankestrukturen i Västerlandet var varje del av naturen besjälad. Det fanns en skyddsande i varje träd, varje källa, varje vattendrag, varje berg.”
– KG Hammar

”Det gamla systemet har inte först kullkastats och därefter ersatts av det nya, utan den nedbrytande och den uppbyggande processen har pågått samtidigt.”
– Hillevi Helmfrid

”Man kommer inte kunna leva själv, vi måste samarbeta med varann. Vi måste fixa nya Konsumbutiker, nya folkparker att spela i. Nya facebookar. Själva. Nya sätt att odla mat tillsammans.”
– Stefan Sundström

För mer aktuell information: Sånger från jorden på Facebook.